Χορήγηση πιστοποιητικού απολύμανσης – απεντόμωσης – μυοκτονίας

Η CQL Απολυμαντική διαθέτει Ειδική Άδεια Απεντόμωσης και Μυοκτονίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παρέχουμε ολοκληρωμένο φάκελο εφαρμογών με νόμιμο πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας, όπου αναγράφεται ο απαραίτητος αριθμός αδείας. Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
Ελληνικα