Απολυμάνσεις – Απεντομώσεις – Μυοκτονίες

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ

Σκοπός της απεντόμωσης είναι η καταπολέμηση εντόμων επιβλαβών για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των προϊόντων, εντός και εκτός του κτηρίου. Συνήθως, η εφαρμογή γίνεται με ψεκασμό χαμηλής πίεσης, ενώ, όπου απαιτείται, γίνεται χρήση άλλων εξειδικευμένων μεθόδων.

Τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για δημόσιους χώρους. Είναι ευρέος φάσματος δράσης, υψηλής υπολειμματικότητας, άοσμα, χαμηλής τοξικότητας, ακίνδυνα για τα θερμόαιμα, χωρίς να λεκιάζουν ή να διαβρώνουν τις ψεκασμένες επιφάνειες.

Η δραστικότητά τους αρχίζει να εξαντλείται μετά από περίπου ένα μήνα και μετά τους δύο μήνες θεωρούνται πλέον ανενεργά.

Μετά τη διενέργεια της απεντόμωσης, καλό είναι οι ψεκασμένες επιφάνειες να μη σφουγγαρίζονται για πέντε περίπου ημέρες.
​Καλό είναι η απεντόμωση να διενεργείται τουλάχιστον ανά δίμηνο.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Σκοπός της μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση αρουραίων και ποντικών κάθε είδους, των εστιών τους και η παρεμπόδιση της εξάπλωσής τους. Με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Τα τρωκτικοκτόνα δολώματα είναι ετοιμόχρηστα και τοποθετούνται σε ειδικούς δολωματικούς σταθμούς της εταιρείας μας, οι οποίοι είναι ανθεκτικοί στη UV ακτινοβολία, υψηλής αντοχής και ασφάλειας, με κλειδί. Εκεί τα δολώματα προστατεύονται από αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ ο σταθμός αποτελεί ασφαλή χώρο για τα τρωκτικά.

Τα τρωκτικοκτόνα δολώματα διατηρούν ισχυρή προσελκυστικότητα για διάστημα τριάντα περίπου ημερών.

Στους δύο μήνες, ενώ το φάρμακο διατηρείται, τα δολώματα έχουν χάσει την οσμή τους και τα τρωκτικά δεν τα πλησιάζουν στα σημεία που τα έχουμε τοποθετήσει. Γι’ αυτό, καλό είναι η αντικατάσταση των δολωμάτων να γίνεται τουλάχιστον κάθε δίμηνο.

Η παραπάνω τοποθέτηση γίνεται άπαξ και στη συνέχεια γίνεται συντήρηση με έλεγχο των δολωματικών σταθμών και αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων δολωμάτων.

Ελληνικα